Opslag af danske kaldesignaler

Det er blot en simplere indgang til frekvensregister.sdfi.dk

© OZ8SOR