Hej!  Generalforsamling 2003    


Beretning:

Bedre sent end aldrig, efter en del besværligheder lykkedes det os at komme til denne dag hvor vi afvikler generalforsamlingen, der er desværre gået for lang tid, men vi har også været igennem mange ting.

Vi har passeret et par år hvor vi har oplevet en del nedgang, som synes jeg har vendt sig til en meget lysere tid for klubben, vi har oplevet en medlemsfremgang som ikke er set i efterhånden en del år, vi har b. la. grundet dette oplevet en øget aktivitet i arbejdet i og omkring klubben, vi har oplevet en positiv udvikling med vores samarbejdspartner her i huset, så alt i alt er der grund til at se fremtiden i møde med andre øjne end for et par år siden.

Vi har i den forgangne tid desværre mistet 2 af vores medlemmer den ene OZ4NO Niels var en af grundlæggerne af vores klub og har igennem årene deltaget på alle planer i klubbens arbejde, Niels død ca. 14 dage før han kunne have været blevet 93 år gammel, så har vi også mistet OZ8EU Egon, han har også deltaget i klubbens arbejde gennem tiden, vi har fra disse to overtaget en temmelig stor mængde ting og sager som det faktisk først for kort tid siden er lykkedes at komme sådan nogenlunde igennem, der verserer dog stadig en del kasser på fjernlageret i tårnet, som næstformanden og jeg har planer om at se igennem 1 kasse af gangen så vi ikke drukner i det igen J, fra Niels har vi b.la. fået en meget fin radio som kan bestryge næsten hele båndområdet, den giver først op når vi når op over 70 cm, så den venter jeg mig meget af.

Så har vi fået renoveret noget af antenne anlægget, det drejer sig om noget til at kører 2 meter og 70 cm. 
Så vi fik pludselig behov for mere kapacitet på 2 meter da der opstod ønske om at kunne kører APRS på 2 meter, vi har også fået en ekstra licens så vi har tilladelse til at kører her døgnet rundt, denne licens skulle også gælde til noget 70 cm hvis og når dette skulle ønskes, som der skumles med planer om, sådan lidt i krogene. OZ1BV Brian har været hoved peaser i projektet omkring APRS, tak for det Brian. 

Blandt vores nye medlemmer er der fremkommet både nye og tidligere ideer, til hvordan man kan gøre klubben mere levende og slagkraftig, nogle at disse er blevet udført, andre er under udførelse, og igen andre er i støbeskeen. 
Jeg håber ikke at tempoet for udførelsen for alt dette virker negativt på jer, men det er desværre sådan som nogle sikket også har erfaret på egen krop, at med det antal medlemmer som vi nu engang er, kan det ikke gå stærkere blandt " Tordens skjolds soldater " end det nu går, jeg mener at alle ideer er gode, men man må selv være den drivende kraft for at for ført sine ideer ud i livet !, og der skal måske ny tænkning til, vi har jo f.eks. disse lokaler 7 dage om ugen og udnytter dem lige nu kun 2 dage om ugen .

Blandt de ting som jeg også kan nævne lige nu er vores hjemmeside, en sådan har jeg ønsket mig i en del år og efter et forsøg lykkedes det i anden omgang at få en side op og virke, som jeg synes vi kan være stolte at, og vi har oveni købet fået en mand til at vedligeholde den, tak for der Brian. 
Så har der været ønske fra et par medlemmer om at de ville holde og afvikle nogle foredrag for os og andre interesserede, om nogle emner som de brænder for, her blev der taget hul på amatørradio radioastrologi og APRS samt PSK31 og jeg ved b. la. at den ene har været andre steder henne med noget af dette, tak til OZ6BP Bent og OZ1BV Brian for dette.

Som noget helt specielt har vores næstformand afviklet en lyn og torden aften igen, det var efterhånden ca. 4 år siden at vi sidst så dette show, men efter at b. la. vores fynske forbindelse havde rørt temmelig kraftig på sig, fandt man ud af at Nyborg afdelingen gerne ville over og besøge os og se OZ1GEO Jenses Tesla halløj, det var en særdeles vellykket aften som Jens havde lagt et meget stort arbejde i, b. la. havde vi besøg af manden med Danmarks største private maskineri på det område, så der sprang lyn omkring på 2 - 2,5 meters længde, og der var vel omkring 45 personer som overværede det storslåede værk, tak til OZ1GEO Jens for dette.

Vi har som i tidligere år afviklet vores store dag, Hf fieldday, dette må vi desværre flytte da vores tidligere værtspar af personlige årsager ikke mente de kunne huse os mere, men vores revisor OZ1XV Kurt har åbnet sine døre for os og vi fortsætter aktiviteterne fra Kurts adresse.

Så er der ved at ske temmelig meget på edb området, vi er ved at få lavet et PDS anlæg, et netværk, som vi vil kunne få megen glæde af i klubben, her er indgået et samarbejde med ungdomsklubben, så vi via deres forbindelser er komme på Internettet, så her er også meget nye tider.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Ellers er der gang i eller kommer gang i følgende : 

Vi skal i forbindelse med idriftsættelsen af pc èrne have gang i noget programmering med nogle pick processorer.

Vi skal have sat en rotor op igen i forbindelse med vores retningsantenner og dette skal ske meget snart. Der er tilsyneladende ønske om at kunne kører aktivitets test på 2 meter fra klubben.

Vi er i gang med et byggeprojekt omkring nogle antenne tunere, dette foregår i forbindelse med andre klubber.

Så kunne jeg godt tænke mig at vi fik lavet en ræve sender samt en 2 - 3 modtagere.

Så er tanken blevet luftet omkring noget undervisning, hvis nogen skulle have lyst. 
Her kunne man jo lave noget både for licens, samt noget for at kunne morse.

Til slut skal der lyde en tak til alle dem, der på den ene eller anden måder har bidraget med stort eller småt til at vi har kunne få ført alle vores tanker og ideer ud i livet, og jeg håber at vi fremover også kan foresætte med dette.