Hej!  Generalforsamling 2006    


Formandens beretning:

14. februar 2006.

 

 Lykken har atter stået os bi, og vi er endnu en gang kommet frem til den årlige status, nemlig generalforsamling i vores egen klub.

Det har været et godt år for os, vi har haft nogle gode initiativer, som for det enes tilfælde, har være en meget stor succes.

Det drejer sig om indføringen i at programmerer PIC-processorer, og her taler vi om en ting - et ønske, som kom fra egne rækker og som blev gennemført af vores egne. Det var for mig en meget stor oplevelse at se, det blive skabt, søsat, og gennemført. Det tiltrak jo også en del til at møde op. Dog ikke lige ham, der af praktiske grunde ikke selv kunne være tilstede, da han bor på Færøerne! Det viste sig, at det er meget rart at vi har lokalerne alle ugens 7 dage, da vi jo så kan lægge tingene på dage, hvor det passer os !!!.

Jo det var en meget flot præstation, så der skal lyden en meget stor tak til Bent OZ6BP og Poul Riber OZ9PV, for deres indsats og tålmodighed med os andre.

Vi fik også afviklet den årlige fieldday og dette på ny QTH på Erdrupvej 102 hos OZ1GEO Jens. Her tror jeg, vi har valgt rigtigt. Stedet er godt, fredeligt og der er plads nok også til at lave eksperimenter medes vi kører contest. Så tak til OZ1GEO Jens for at vi måtte være der. Vi fik besøg af vores HB mand OZ1FHU Preben så han kunne se at alt gik rigtigt til. Det eneste jeg godt kunne ønske mig, var nogle flere operatører, til at deltage i selve Fieldday, og det måske bare i nogle timer når de selv kan, da jeg må indrømme, at OZ9PV Poul Riber så meget træt ud, da konen dukkede op om søndagen og blidt førte den næsten sovende mand ind i bilen, for at kører han hjem til en rigtig seng (. Her skal lige indskydes, at vi forrige torsdag havde besøg at OZ1FHU Preben, som kom for at udleverer den vandre pokal, som vi atter en gang fik tilkæmpet os (. Vi har nu fået klubben`s call indgraveret 4 gange, kan jeg fortælle til dem, der endnu ikke har set den !.

Så er der også sket noget helt andet. Under foredraget om PIC processorer gik det op for mig, at vore computere var blevet lidt ældre og trængte til en opgradering. Der bliv indkøbt en stribe lidt større harddiske, som vi så gik i gang med at få sat i, men under dette arbejde kom der pludselig hjælp ude fra sidelinien ide Allan dukkede op med en stribe PCère, som han havde fået fat i ude på nogle arbejdspladser, hvor han kommer, og som der skulle skifte ud til det nyeste.

Så ved hjælp af Allans PCèrer og de der harddiske, vi havde, er der blevet sat noget sammen, som der skulle være brugbart mange år fremover !. Så der skal lyde en stor tak til Allan for denne store hjælp, også med at få sat dette op og indlagt i et netværk.

Så har vi også fået en del hjælp fra vores super kræmmer Kaj når vi manglede nogle mus etc. eller andre ting, så har han fundet det ude på kræmmermarkederne. Tak for det Kaj.

Lige nu er vi desværre i den situation at vi stadig mangler vores 2 meter station nemlig den Yasue FT 225 RD som der på et tidspunkt blev udlånt, og der er nu udsigt til, at vi ser den igen. Den er blevet defekt under udlånet, så dette har sat det projekt i stå, som gik ud på at få en ren 2 meter station sat til, så der også kunne køres noget VHF test fra klubben. Vi kan også nu bruge den 2 meter antenne, som vi under stort besvær fik lavet en rotor klar til igen, så den kunne dreje rundt.

Vores APRS har været nede i et stykke tit men efter en del arbejde på sagen er det lykkedes OZ6BP Bent at få den i gang igen. Vi mangler lige nu kun at få sat digi delen i drift igen men det skal nok komme. Så er mit næste ønske at vi får sat den nyere pcèr til, som der skal kører b.la. vejr satellit nedtagningen eller PSK31. Så alt i alt er der gang i den rundt i krogene overalt i klubben.

Der ligger også en nyindkøbt tråd antenne, som skal hænges op og sættes til den Yasue FT 847, så vi får en fri station til at køre Phone på. Så bliver det ikke nødvendigt at tage PSK 31 nedtagningen fra, hvis nogen vil køre phone. Når vi nu engang har de stationer, kan vi lige så godt bruge dem i klubben ikke ? så var der måske også en mulighed for at øve sig lidt i at kører SSB, som jo er det, der bruges under Fieldday !.

Der skal også lyde en stor tak til OZ1KXX Tage, for at han kører over om torsdagen, og får hentet det der skal hentes og lukket op. Nogle gang helt alene. Det har en særdeles stor signalværdi, at vi er der og der er lukket op, når vi annoncerer med det. Det er jo en nedtur, at nogen måske kører et godt stykke vej, og så møder op til en lukket dør !.

Så ønskerne fra min side er lige nu:

den nyere pc sat til PSK 31,

hængt den tråd antenne op til HF så vi kan få sat den FT 847 til,

lavet en stor 13,8 volt strømforsyning til radiorummet,

sat en anden radio til APRS med et mindre Pa trin monteret,

monteret et ekstra stil til netværket over bordet i det store rum,

og så ellers og få ryddet noget mere op b.la. ude på afsatsen ved trappen,

så kunne jeg også godt tænke mig hvis f.eks. OZ6PB ville lave en forevisning over, hvordan man betjener den FT 847, som vi har. (Bent har øvet sig lidt på et tidspunkt kan jeg betro jer andre).

Men jeg vil til at runde af, og der skal lyde en stor tak til alle, som der på den ene eller anden måde har bidraget med stort eller småt for at holde vores klub på en støt og rolig kurs. Og i skal vide, at klubben regner med jer fremover, så i hænger på den .

 OZ1DZO Rasmus

 

Efter generalforsamlingen ser sammensætningen omkring bestyrelsen således ud :

 

Formand / Sekretær : OZ1DZO Rasmus.

 

Kasserer : OZ1GEO Jens.

 

Næstformand : OZ9PV Poul Riber.

 

Suppleant : OZ3HA Poul.

 

Suppleant : OZ1KXX Tage.

 

 
Bent, Tage, Kaj og Poul under generalforsamlingen. Poul (9PV) tæller pengene op og Bent ser betænkelig til !!