Hej!  Generalforsamling 2007    


Formandens beretning:

6. februar 2007.

 

  

Tiden iler, og der er atter gået et år siden vi sidst var samlet til det tidspunkt, hvor det er tid,  at se tilbage på året der gik.

Vi er kommer  igennem et år, hvor der ikke har været de store ting, der kræver opmærksomheden, men til gengæld har jeg bemærket, at der sker en del mindre tiltag rundt om i krogene, som bevirker at vi samlet set har en større løft på det samlede plan, der bygges synes jeg meget på forskellige ting og der foretages ting, som der er en hjælp i det daglige. Der udvises også tanker og initiativer, som bare kræver at disse tanker skal bundfældes, for at vi kan få en mere målrettet struktur på helheden i arbejdet med at drive vores klub. Alt dette gælder ting, som at få orden på de numre af oz, som vi har, at få bygget en strømforsyning.  At få klargjort det 70 mhz. projekt som vi gerne vil, at få sat system på klargøringen af vores PSK 31 projekt, at komme videre med det pick projekt, som der har være foredrag om !.  At få bearbejdet de problemer, som vi havde med vores HF stationer, så vi er klar til HF Fieldday  +  de mange andre ting, som  måske knap bliver bemærket af alle i det daglige, men som indgår i et samlet hele til gavn for klubben. Jeg har lagt op til, at vi skulle prøve om vi kunne lave en eller anden form for ” dagbog ”, på vores hjemmeside, så vi kan få alle de her små, men meget vigtige ting bragt op på et plan, så de bliver synlige for os alle, så ingen går rundt i den tro at vi ” bare ” er en kaffe klub !

En ting  der ikke skal glemmes, er vores årlige højde punkt:  HF fieldday   Bortset fra vores  problemer med PSK 31, og en lodret antenne, gik det meget fint,  synes jeg, og de problemer, der opstod, fik jo alle til at have lyst til at prøve at knække problemerne. Så der blev eksperimenteret i meget stor grad, ud over at der blev kørt radio. Jeg kan fortælle jer, at der er blevet forespurgt til den pokal som, der er vandret rundt imellem klubberne. Der er jo lige blevet skiftet rundt på det HB medlem, som der er i vores kreds, og efter der var blevet skrevet til OZ7IS Ivan som blev meget glad for det lille hink ! er der kommet lovning på, at der nu vil ske et eller andet, så vi kan se, hvor pokalen havner i år !, Så der skal herfra lyden et stor tak til alle,  for de initiativer, som der er lagt for dagen, og jeg vil godt lige nævne vores torsdag åbner mand. Jeg synes, at der er begyndt at dukke lidt flere op, Tage, set over en længere periode, så det er dejligt, at kunne regne med, at du tager en stor tørn der !.

Fremad rettet håber jeg at vi kan få sat mere struktur over de projekter / ideer som vi søsætter ud fra den ide, som vores næstformand  har skitseret med en målrette tidsramme for afviklingen af de ideer, som der bliver planlagt.  Med håbet om et godt år for klubben, vil jeg hermed afslutte min beretning for i år !

OZ1DZO Rasmus

 

Efter generalforsamlingen ser sammensætningen i bestyrelsen således ud :

 

Formand / Sekretær : OZ1DZO Rasmus.

 

Kasserer : OZ1GEO Jens.

 

Næstformand : OZ9PV Poul Riber.

 

Suppleant : OZ3HA Poul.

 

Suppleant : OZ1KXX Tage.