Hej!  Generalforsamling 2009    


Formandens beretning:

24. februar 2009.

 

Jeg må skynde mig at indrømme, at jeg er ikke valgt til denne post, men blev med Rasmus’ egne ord  ”taget med bukserne nede om hælene” den  3. december sidste år, hvor vi fik at vide, at Rasmus var død.  Ved henvendelsen til EDR-kontoret i Odense fik jeg at vide, at en klub ikke kunne eksisterer uden en formand, så derfor er jeg formand indtil i dag!

 Jeg mangler også at fortælle, at afholdelsen af denne generalforsamling var det sidste Rasmus var med til at planlægge.

 Hvis vi læser Rasmus’ beretning fra sidste år sagde han, at tiden, ifølge Einstien, er relativ,  for han syntes, at det gik stærkt ned af bakke med klubben, idet der var to, der manglede blandt os i 2008. Nu kan vi så, ved at se ud over medlemmerne, se at det i år ”kun” er én, der mangler, mens der er kommet to nye ansigter til. Det er glædeligt, at Uffe Vinter og Thomas Wilms kom til klubben i oktober sidste år, og at de er begyndt den med blod, sved og tåre belagte  vej til licensen under OZ6BP,  Bendt’s vinger og kølleslag.

 Rasmus nævnte også noget med oprydning af, eller bortskafning af  ”overskuddet”.  Det synes jeg er en god idé, for pludselig står vi over for en flytning, og det er uoverskueligt at flytte det hele på én gang. Det kan jeg personlig tale med om! Derfor vil jeg foreslå, at vi fjerner lidt af overskuddet hver klubaften, og jeg ligger gerne trailer til, for at vi kan være på højde med situationen, som det hedder på nu-dansk.

 Vi havde også en dejlig weekend først i september sidste år, hvor vi afholdt fieldday, ude hos Jens, OZ1GEO.  Jeg kan oplyse, at vi fik ikke så mange point, som vi plejer, men alligevel nok til, at vi blev vinder af vores gruppe, klasse B, kreds 4. Den nye kredsformand for kreds 4,  OZ2JBC  Jørgen, var ikke sikker på, at han kunne nå at komme med den indgraveret pokal i dag, men ville så komme ved en senere lejlighed og overrække den til klubben.  Derfor vil jeg også foreslå, at generalforsamlingen vedtager, at vi afholder fieldday som vi plejer, og hvis Jens accepterer at være vært, at det bliver holdt hos Jens, OZ1GEO.

 Til slut vil jeg bringe en tak til Bent, OZ6BP, for at han sprang til som underviser  udi det tekniske, da der opstod behov herfor, og en tak til Uffe og Thomas fordi de valgte Sorø afdelingen, til deres radioklub. Jeg håber meget, at I forsætter med undervisningen til sendertilladelsen, for klubben, OZ8SOR har brug for nye medlemmer, EDR har brug for lokalklubberne     O.S.V.

 

OZ9PV  Poul

 

 

Generalforsamlingen begyndte med et minuts stilhed til minde om OZ1DZO Rasmus Sørensen.

 

Efter generalforsamlingen indkaldtes til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 17. marts.

 

 

På den ekstraordinære generalforsamling blev vedtægterne vedtaget ændret enstemmigt til deres nuværende indhold.

På den ekstraordinære generalforsamling blev vores nye formand valgt. Det blev Allan Brehmer, og han blev valgt enstemmigt!