Info om APRS  Live APRS på OZ8SOR  
Se kommando-muligheder under kortet. Der går lidt tid inden der kommer stationer frem.
Sorry, your browser doesn't do Java!
javAPRS kommandoer (Der kan anvendes både store og små bogstaver) 
 U eller PGUP  = zoom ud
 Piletasterne  = scroller kortet
 D eller PGDN  = zoom ind
 Klik på station og T  = autotrack af station 
 CTRL click  = centrerer kort omkring klik position
 Klik på kortet og T  = afbryder AutoTrack
 Alt click el. højreklik  = zoomer ind på klik position