Klubaftner...........  

Denne side indeholder billeder og beskrivelser af den almindelige aktivitet i klubben:

En aften for længe siden kom OZ6BP, Bent med en konstruktion i en konservesdåse, se hvorfor.

Et særlig godt arrangement sammen med EDR Nyborg afd.:  Besøg hos OZ1GEO,Jens, den 25.10.2007

Sidst i november havde vi besøg af OZ7ZB og OZ1HJ, der havde bygget vores frekvenstæller, 50 MHz .......

Vi holdt juleafslutning i klublokalerne den 18. december